Ticket Hunt

Service combines ticket offerings from organizers and resellers. Prices of resellers may exceed nominal price.

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ САЙТОМ TICKETHUNT

УВАГА!!! Погоджуючись з положеннями даного документа Ви берете на себе зазначені в ньому зобов'язання і погоджуєтеся нести передбачену в ньому відповідальність. Також Ви підтверджуєте, що Вам уже виповнилося 18 років, Ваша дієздатність не обмежена і Ви дієте добровільно.

Ці Правила користування сайтом (надалі: "Правила") регулюють користування Сайтом www.tickethunt.net (надалі "Сайт"), який знаходиться в законному користуванні і адмініструванні ФО-П Пилипенко О.А., який діє на підставі Виписки з ЕГРЮФЛП (далі — Адміністрація).

 1. 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. 1.1. Цей документ визначає умови здійснення Користувачами обміну правами на квитки за допомогою Сайту і є публічною офертою в розумінні чинного законодавства України.

  2. 1.2. Використання Сайту, а саме, перебування на ньому, розміщення, використання або вибір інформації з сайту, користування послугами або спеціальними можливостями Сайту є повним і беззастережним акцептом (згодою) з даними Правилами, їх окремими положеннями і можливими наслідками недотримання.

  3. 1.3. З метою даних Правил Користувачем вважається будь-яка особа, фізична або юридична, яка згідна з даними умовами (здійснила акцепт оферти), як це зазначено в п.1.2. вище.

  4. 1.4. Користувач згоден, що певні послуги або більш доступні режими Сайту можуть бути доступні і/або надаватися на окремих умовах, текст яких в такому разі буде розміщений на відповідній сторінці Сайту і згоду з якими буде вважатися наданою тім же способом, що і згоду з текстом даних Правил.

  5. 1.5. Адміністрація залишає за собою право змінювати або доповнювати норми і положення даних Правил без зобов'язання адресного інформування про такі зміни або доповнення. Остання версія даних Правил замінює попередню і публікується на Сайті автоматично. Подальше використання Сайту відповідним Користувачем після зміни Правил буде означати, що такий Користувач однозначно і беззастережно приймає Правила в їх новій редакції. У разі якщо Користувач не приймає зміни в Правилах, такий Користувач в праві припинити використання Сайту або видалити свій обліковий запис на Сайті, однак це не дає йому права відмовитися від своїх зобов'язань з надання квитка або оплаті квитка, які були ним прийняті до публікації нової редакції правил — для таких дій все одно діє нова редакція Правил.

  6. 1.6. Версія даних Правил, яка знаходиться за адресою www.tickethunt.net/site/terms, автоматично вважається останньою діючою і актуальною версією даних Правил і регулює умови користування Сайтом в будь-який момент звернення до неї.

  7. 1.7. Доступ до Сайту і його змістом є безкоштовним. Окремі платні Послуги Адміністрації та умови їх надання вказані в тексті даних Правил або в тексті окремих умов, розміщених на Сайті, в залежності від ситуації.

 2. 2. ПОСЛУГИ АДМІНІСТРАЦІЇ

  1. 2.1. Адміністрація пропонує Користувачам Сайту послуги посередника/комерційного агента для продажу/покупки квитків (далі «Послуги»).

  2. 2.2. З метою даних правил Квитком вважається документ (в тому числі, але не виключно: квиток, запрошення, пропуск, талон, купон, флаєр і т.п.), який дає право платного чи безкоштовного відвідування і/або участі в громадської, спортивної, культурної або будь-якої іншої Події відкритого або закритого типу (далі «Подія»), незалежно від умов її проведення, участі, організації і т.і. Квиток може бути виражений в паперовій, електронній, закодованої формі або будь-який іншій формі, що однак не перешкоджає можливості пред'явнику такого квитка відвідувати або брати участь в Події.

  3. 2.3. Користувач, який відчужує Квиток, є, з метою даних Правил, — Продавцем. Користувач, на користь якого відбувається відчуження — Покупцем. Один і той же Користувач при здійсненні різних угод з купівлі-продажу Квитків може бути Продавцем і Покупцем.

  4. 2.4. Адміністрація не є власником або володарем Квитків, а також не представляє, не дарує, не продає, не купує, не дає в тимчасове користування, не передає права їх власності або володіння. Послуги Адміністрації, згідно даних Правил, обмежуються наданням в розпорядження користувачів можливості використання Сайту, забезпечуючи по можливості безперебійну роботу Сайту, а такі технічні можливості сайту в свою чергу дозволяють Адміністрації виступати комерційним агентом при реалізації квитків, а також оформленні, технічної підтримки такої реалізації і бронювання квитків. До Адміністрації не переходить права власності на Квитки — такі права переходять тільки між Користувачами (від Продавця до Покупця) при використанні ними технічних можливостей Сайту та Послуг Адміністрації як комерційного агента. Адміністрація в будь-якому випадку є комерційним агентом Продавця для таких взаємин і діє від його імені при супроводі угоди купівлі-продажу квитка.

  5. 2.5. Адміністрація надає можливість використання Сайту як технічної платформи для забезпечення можливості оплатної передачі Квитків між Покупцем і Продавцем і не гарантує їх фактичну передачу або повну своєчасну оплату, що є добровільною волею вищезазначених користувачів як учасників угоди купівлі-продажу. Приймаючи ці Умови, Користувач звільняє Адміністрацію, як свого комерційного агента, від будь-якої відповідальності, яка витікає з угод за участю такого Користувача, при використанні Послуг Адміністрації і даного Сайту.

  6. 2.6. Адміністрація не здійснює контроль і не гарантує актуальність і достовірність будь-якої інформації, яка розміщується на Сайті будь-якою особою, крім Адміністрації. Тому Користувач, незалежно від того чи має намір він виступити Продавцем або Покупцем в рамках окремої угоди-купівлі-продажу квитка, несе відповідальність за надання повної, актуальної, достовірної та точної інформації про опубліковані до продажу квитки, їх наявності, вартості і т.і.

  7. 2.7. Послуги Адміністрації мають характер послуги комерційного агента і є предметом двосторонньої угоди між відповідним Користувачем і Адміністрацією, яка має вищу юридичну силу по відношенню до всіх попередніх договорів, угод, домовленостей і т.і. між таким Користувачем і Адміністрацією, крім даних Правил, а також між відповідними Продавцем і Покупцем. Така угода вважається укладеною на умовах, визначених цими Правилами при акцепті публічної оферти, якою є дані Правила. Ніщо в даних Правилах не може тлумачитися як надання Адміністрацією Користувачам послуг фінансового посередництва, а регулюються положеннями чинного законодавства про комерційне представництво (агентської діяльності).

 3. 3. РЕЄСТРАЦІЯ КОРИСТУВАЧА НА САЙТІ

  1. 3.1. Для отримання Послуг на Сайті Користувач повинен пройти на Сайті процедуру реєстрації. Така реєстрація означає згоду Користувача з цими Правилами і може здійснюватися тільки внаслідок явного підтвердження Користувачем такої згоди шляхом проставлення відмітки в спеціально призначеному для цього полі на Сайті.

  2. 3.2. Для успішної реєстрації Користувач повинен підтвердити, проставленням спеціальної позначки, як це зазначено вище, що він є повнолітнім, повністю дієздатним, має повне право і повноваження представляти юридичну особу, якщо дія по реєстрації на Сайті проводиться від імені юридичної особи, добровільно і усвідомлено надає свої або юридичної особи, що подається ним, актуальні, справжні і достовірні дані (в тому числі особисту контактну інформацію) для їх використання на Сайті. Ці дані будуть оброблятися у відповідності з політикою конфіденційності та захисту персональних даних, прийнятих Адміністрацією і розміщених на Сайті.

  3. 3.3. Користувач зобов'язується при необхідності змінювати свої персональні контактні дані для того, щоб на Сайті завжди відображалися справжні, актуальні, достовірні дані, і несе особисту відповідальність за такі зміни і/або несвоєчасність їх внесення.

  4. 3.4. Для реєстрації, Користувач повинен надати Адміністрації наступні особисті дані: ім'я/найменування, адреса електронної пошти, пароль.

  5. 3.5. Після заповнення Користувачем всіх необхідних полів для реєстрації на Сайті, йому присвоюється ім'я Користувача, яке відповідає його електронної адресі, зазначеної в реєстраційній формі; пароль доступу до Сайту, наданий при реєстрації, Користувач може змінити пізніше за власним бажанням. Відповідальність за внесення реєстраційних даних, а також будь-який інший інформації на Сайті, а також за зберігання і безпеку обраного імені Користувача або пароля Користувача, несе сам Користувач. При цьому мається на увазі, що всі дії Користувача, а також і всі договори купівлі-продажу Квитків на Сайті, відбуваються безпосередньо їм або його, належним чином уповноваженим представником (якщо Користувач є юридичною особою), з використанням його імені користувача та пароля.

  6. 3.6. У будь-якому випадку, Користувач несе повну і персональну відповідальність за будь-які помилкові або неточні надані відомості, які можуть завдати шкоди будь-якого роду кому-небудь, в тому числі Адміністрації, самому Користувачу, іншим Користувачам або третім особам. Крім того, Користувач наданням інформації та контактних даних підтверджує свою згоду на те, щоб Адміністрація пов'язувалася з ним із застосуванням таких контактних даних.

  7. 3.7. В подальшому для використання всіх можливостей Сайту Користувач повинен проходити авторизацію на Сайті з використанням своїх реєстраційних даних (електронна адреса та пароль). Це дасть йому можливість використання Сайту в рамках свого профілю Користувача, що, в свою чергу дозволяє, зокрема отримувати на сайті повідомлення, повідомлення, нагадування і т.і., а також використовувати інші можливості сайту, не доступні для неавторизованих користувачів.

 4. 5. ВАРТІСТЬ КВИТКІВ ТА ПОСЛУГ

  1. 5.1. Доступ користувачів до Сайту не оплачується. Оплатою за надання Послуг, згідно даних Правил, буде вважатися відсоток агентської винагороди, що виплачується на користь Адміністрації, в разі успішного здійснення угоди купівлі-продажу відповідного квитка, зазначеного в пропозиції, незалежно від можливих штрафних санкцій за недотримання Продавцем даних Правил або умов договору купівлі-продажу.

  2. 5.2. У разі, коли операції з продажу квитків обкладаються митом або податками, відповідальність за їх виплати лягає на Продавців, зокрема це стосується визначення типу і розміру виплати для включення в остаточну вартість пропозиції. Це положення не діє відносно податку на додану вартість, який стягується з агентських послуг, що надаються Адміністрацією щодо Послуг, якщо такий податок застосовується.

  3. 5.3. Із суми вартості реалізованого при використанні Послуг квитка, яка виплачується Адміністрацією Продавцю, може, відповідно до чинного законодавства, бути вирахувана сума застосовних податків, в залежності від виду та суми платежу, а також статусу Продавця як суб'єкта господарювання. В такому випадку Адміністрація є податковим агентом Продавця.

  4. 5.4. Продавець визначає вартість квитка в рамках кожної окремої пропозиції. Продавець має право, на свій розсуд, робити знижку, пов'язану з придбанням певної кількості квитків, про що він зобов'язаний вказати на Сайті у відповідному припущенні про продаж квитків. Адміністрація не має ніякого відношення до ціноутворення, а також ніяк не впливає на зміну запропонованих цін.

  5. 5.5. Продавець має право змінити ціну квитка в рамках будь-якої пропозиції в будь-який момент до підтвердження покупки квитка за такій пропозиції Покупцем.

  6. 5.6. Таким чином, ціна кожного окремого квитка, яка зазначена у відповідної пропозиції, буде, враховуючи положення, які описані в даному розділі Правил, включати в себе:

   1. 5.6.1. власне, вартість такого квитка;

   2. 5.6.2. вартість Послуги, наданої Адміністрацією — грошові кошти, сервісний збір, що стягується за послуги з інформаційної підтримки Покупця за допомогою сайту, а так само по інших каналах зв'язку, бронювання, оформлення та реалізації Квитків. Величина Сервісного збору для кожного квитка визначається Адміністрацією самостійно в процентному відношенні до Номінальної вартості квитка або це може буди фіксована сума.

   3. 5.6.3. розмір комісій і вартость інших послуг платіжних систем і фінансових організацій, які забезпечують перерахування коштів, як це передбачено цими Правилами;

   4. 5.6.4. застосовні для такої виплати податки (в тому числі, але не виключно і в залежності від застосування: податок на додану вартість, податки, які повинна сплатити Адміністрація в зв'язку з отриманням грошей від Покупця на свій рахунок і виплатою таких грошей Продавцю).

  7. 5.7. Виплата грошових коштів за придбаний Квиток на користь Продавця здійснюється Адміністрацією за вирахуванням платежів, зазначених в п.п. 5.6.2.-5.6.4. вище і можливих штрафів, накладених на Продавця.

  8. 5.8. Вартість Послуг Адміністрації як комерційного агента (агентська винагорода) у зв'язку з кожною угодою купівлі-продажу Квитків буде регулюватися і вказуватися автоматично для Продавця при вказівці Продавцем ціни квитка у відповідному реченні про продаж квитків. Такий розмір агентської винагороди зберігається в регістрах Адміністрації і буде відніматися з усіх сум оплат від Покупців Квитків за відповідною пропозицією.

 5. 6. ЗДІЙСНЕННЯ УГОДИ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

  1. 6.1. Покупець має можливість відзначити/забронювати вподобану йому пропозицію про продаж квитків з використанням технічних можливостей Сайту. Продавець зобов'язується відкласти відмічені/заброньовані квитки, щоб мати можливість надати їх Покупцеві негайно, і підтвердити наявність у нього зазначеного/заброньованого квитка з використанням технічних можливостей Сайту. Після того, як Покупець здійснює транзакцію грошових коштів за ціною, вказаною в опублікованої пропозиції, Квитки відзначаються на Сайті як продані, про що електронним листом від імені Адміністрації повідомляється Покупець. Дане інформування служитиме підтвердженням укладання угоди між Продавцем і Покупцем.

  2. 6.2. Продавець, в свою чергу, зобов'язаний довести угоду до логічного завершення таким чином, щоб Покупець міг успішно отримати придбані Квитки і скористатися ними на Події належним чином. Для цього Продавець передає оплачені Квитки Адміністрації, яка згодом передає їх Покупцеві.

  3. 6.3. Покупець зобов'язується оплатити квитки протягом 24 годин з моменту, коли він зазначив/забронював Квиток на Сайті, якщо з моменту оплати до моменту початку Події, як зазначено в квитку, залишилося більше 60 годин, і протягом 2 годин — якщо 60 годин і менш . З такого моменту Покупець вважається таким, що повністю згоден з умовами, наведеними у відповідної пропозиції про продаж квитків і умовами надання Послуг, згідно даних Правил. Через зазначені 24 або 2 години, в залежності від ситуації, Адміністрація має право, на свій розсуд, анулювати угоду купівлі-продажу без будь-яких компенсацій. В такому випадку Квиток перестає вважатися зазначеним/заблокованим. Якщо Квиток скасовується до того, як відбулося Подія, з причин, не залежних від Адміністрації або Покупця, оплата Покупця за Квитки повертається Покупцю (за вирахуванням застосовних комісій банків і фінансових організацій, які здійснюють проведення платежу).

  4. 6.4. Всі продажі є остаточними. Адміністрація не несе відповідальності за умови проведення Подій, за можливі зміни їх місця, часу і програми проведення, а також за скасування Події, яка може статися — незалежно від часу і умов, коли це сталося. За Адміністрацією залишається виняткове право на перегляд вже проведених операцій, пов'язаних з укладеними угодами купівлі-продажу Квитків, в разі, якщо мали місце такі зміни або скасування. Також в загальному порядку не підлягають поверненню або обміну вже придбані або оплачені Квитки.

  5. 6.5. Ніщо в даних правилах або домовленостях Продавця з Покупцем не може накладати на Адміністрацію зобов'язання здійснити скасування здійсненій операції купівлі-продажу Квитків або операції яка здійснюється, а так само повернути суму агентської винагороди від укладання угоди. Користувачі беруть цю норму і визнають, що на неї не поширюється дія законодавства про захист прав споживачів, тому що договір купівлі-продажу укладається і виконується без впливу Адміністрації на процес його укладення.

  6. 6.6. Оплачені Квитки повинні бути відправлені Продавцем Адміністрації не пізніше 36 годин після отримання повідомлення Продавцем від імені Адміністрації про надходження оплати, якщо інший термін не зазначений Продавцем у відповідної пропозиції. У будь-якому випадку доставка квитка на адресу Адміністрації повинна відбутися таким чином, щоб Адміністрація в розумно допустимий термін могла доставити такі Квитки Покупцеві аналогічним способом і до моменту початку Події. Через зазначені 36 годин (або менше, як передбачено вище) Адміністрація має право анулювати продаж без будь-яких компенсацій Продавцю. У разі, якщо, на розсуд Адміністрації, продаж не анулюється за, Продавець може бути оштрафований за несвоєчасне надання Квитків, як це передбачено цими Правилами. Рішення про накладення штрафних санкцій або анулювання угоди купівлі-продажу залишається цілком і повністю за Адміністрацією.

  7. 6.7. Електронні квитки. У випадках, коли Продавець припустився помилки при відправці або завантаженні електронних квитків на Сайт, Адміністрація накладе на Продавця штрафні санкції, відповідно до випадків відправки невірних Квитків, як описано нижче. Якщо Продавець завантажує або відправляє електронною поштою невірний PDF-файл (або інший формат) або створює свій власний відсканований файл або ксерокопіює паперові Квитки, така угода буде припинена з накладенням на Продавця відповідних штрафних санкцій за відправку невірних Квитків. У разі придбання електронних квитків, Покупець отримає їх по електронній пошті на адресу, вказану їм як контактну при реєстрації на Сайті або при подальшій зміні такої адреси. Оскільки в цьому випадку йдеться про квитки в електронному форматі (PDF або інший формат), у Покупця немає права відмовитися від квитка.

  8. 6.8. У разі виникнення будь-яких проблем/незручностей з відвідуванням і/або перебуванням на Події, Покупець зобов'язаний негайно і/або не пізніше 1 (одного) робочого дня з дня початку Події звернутися до Адміністрації за зазначеними на сайті засобами зв'язку ((044) 2294949, (098) 5014949, (093) 5014949, (095) 5014949) із зазначенням і описом проблем/незручностей, які виникли. У разі, якщо відповідне звернення надійде до Адміністрації в термін більш ніж 1 (одну) годину з моменту початку Заходу, таке звернення Адміністрацією не розглядається.

  9. 6.9. Продавець може вимагати, щоб Адміністрація повернула Квитки, відправлені помилково, тільки в разі якщо Покупець не приймає Квитки. Вартість доставки (повернення квитків) оплачується за рахунок Продавця. При цьому Покупець не зобов'язаний повернути Адміністрації невірні Квитки. Однак, якщо Покупець не повертає невірні Квитки, то вони вважаються прийнятими Покупцем і підлягають оплаті, як зазначено в даних Правилах.

  10. 6.10. Продавець несе повну відповідальність за доставку проданих їм Квитків до Адміністрації, з урахуванням того, що процедура доставки варіюється в залежності від різних служб доставки. У разі виникнення ситуації, коли Продавець не має ніяких доказів, збору або сканування конверта до відправки, Адміністрація не зможе переконатися в тому, що Квиток був відправлений і, отже, Адміністрація має право анулювати угоду купівлі-продажу, і накласти на Продавця штрафи, передбачені за збій замовлення/не відправлення квитка.

  11. 6.11. Таким чином Продавець зобов'язується:

   1. 6.11.1. Запросити своєчасну відправку і доставити Квиток завчасно до початку Події;

  З метою даних Правил, до невірних квитки відносяться наступні:

  1. Місця в ряду відмінному від опублікованого;

  2. Місця в секторі відмінному від опублікованого;

  3. Місця розташовані вище опублікованій зони, незалежно від відстані до сцени;

  4. Будь-яка зміна пронумерованого місця на вхідний квиток без певного місця і навпаки;

  5. Роздільні місця, у випадках, коли вони були придбані разом (опубліковані квитки в одній і тій же пропозиції);

  6. Присутні обмеження на Квитки (їх використання), які не були чітко описані в момент їх публікації;

  7. Квитки відмінною категорії від опублікованій в пропозиції.

 6. 7. НЕВИКОНАННЯ ОБОВ'ЯЗКІВ. ШТРАФНІ САНКЦІЇ

  1. 7.1. Адміністрація має право накладати штрафні санкції у формі штрафів, які відраховуються із суми сплаченої ціни за проданий Квиток до її перерахування на рахунок Продавця внаслідок здійснення угоди купівлі-продажу Квитків.

  2. 7.2. Дані штрафні санкції будуть накладені на Продавців в наступних випадках:

   1. 7.2.1. Квиток відправляється Покупцеві пізніше максимального терміну, встановленого Адміністрацією для відправки квитків на Подію;

   2. 7.2.2. Відправлений Квиток не відповідає опублікованої пропозиції про продаж квитка, незалежно від того, що він суб'єктивно вважається того ж рівня або краще, ніж зазначений в пропозиції;

   3. 7.2.3. Здійснюється повернення чи відшкодування Покупцеві оплати квитка в зв'язку з тим, що угода купівлі-продажу Квитків не була виконана належним чином з вини Продавця.

  3. 7.3. Дані штрафні санкції будуть накладені на Покупців в наступних випадках:

   1. 7.3.1. Покупець скасував операцію купівлі-продажу Квитків і зажадав повернення сплачених грошових коштів.

  4. 7.4. Штрафні санкції, накладені Адміністрацією на користувачів, завжди мають форму грошових зборів. Сума штрафу списується з джерела, наданого відповідним Користувачем як гарантії продажу або із загальної ціни продажу, яка знаходиться в очікуванні до оплати на користь Продавця. Адміністрація на власний розсуд встановлює і змінює розміри штрафних санкцій.

  5. 7.5. Якою б не була форма оплати, штрафні санкції будуть накладені автоматично Адміністрацією у всіх випадках, коли будуть зафіксовані порушення, описані нижче.

   1. 7.5.1. З боку Продавця:

    1. 7.5.1.1. Пізня відправка Квитків, пізніше термінів, зазначених у п. 6.7. даних Правил.

    2. 7.5.1.2. Відправка невірних Квитків Покупцеві, які, однак, були прийняті Покупцем. Дана штрафна санкція буде включати компенсацію Покупцеві за надання невірного Квитка і зарахована безпосередньо на рахунок Покупця, з якого відбувалася оплата, якщо таке зарахування технічно можливо.

    3. 7.5.1.3. Квитки не були відправлені;

    4. 7.5.1.4. Відправка невірних Квитків Покупцеві, які не були прийняті Покупцем.

 7. 8. ГАРАНТІЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

  1. 8.1. Адміністрація залишає за собою право без пояснення причин відмовити Користувачеві в відкриванні облікового запису на Сайті або ж закрити вже існуючий. Користувач, який виступає як Продавець, зобов'язаний виконати зобов'язання за всіма поточними замовленнями на момент закриття облікового запису. Адміністрація залишає за собою право скасувати будь-які продажи Продавця на момент закриття облікового запису Продавця. Після закриття Адміністрація врегулює всі незакриті платежі Продавця, за вирахуванням застосовних штрафних санкцій.

 8. 9. ГАРАНТІЇ ДЛЯ ПРОДАВЦІВ

  1. 9.1. Адміністрація гарантує отримання оплати за успішно здійснені операції купівлі-продажу Квитків Продавцю, відповідно до положень відображених в цих Правилах.

  2. 9.2. Адміністрація гарантує можливість отримання оплачених Квитків Покупцем після їх надання Продавцем.

  3. 9.3. Адміністрація гарантує Продавцю можливість змінювати ціну опублікованої пропозиції і видаляти її до тих пір, поки Адміністрація не повідомить Продавця по електронній пошті, що виставлені їм Квитки були заброньовані або куплені, що вважається підтвердженням угоди купівлі-продажу квитка.

 9. 10. ГАРАНТІЇ ДЛЯ ПОКУПЦІВ

  1. 10.1. Адміністрація зробить все можливе, щоб гарантувати Покупцям Квитків їх справжність та своєчасне отримання.

  2. 10.2. Адміністрація робить все від неї залежне для своєчасної доставки оплаченого Квитка і доставленого Адміністрації Квитка Покупцеві, однак не гарантує своєчасної доставки через можливі дії/бездіяльність третіх осіб або обставин форс-мажору. Якщо доставка не була здійснена з вини Адміністрації, то Адміністрація поверне суму, фактично перерахованої Покупцем на придбання Квитків на користь Адміністрації.

  3. 10.3. Адміністрація гарантує повернення оплати за операцію в разі скасування Події. Подія вважається скасованою, коли є публічне сповіщення від промоутера або організатора Події, після чого відбувається повернення суми, фактично перерахованої Покупцем на придбання Квитків на користь Адміністрації (за вирахуванням вартості Сервісного збору, вартості доставки, якщо така була здійснена і оплачена Покупцем та застосованих комісій банків і фінансових організацій, які здійснюють проведення платежу). Грошові кошти повертаються Покупцеві тільки при обов’язковому фактичному поверненні Покупцем придбаного квитка. Не здійснює повернення грошових коштів за загублені, пошкоджені Квитки, а також Квитки з будь-якими виправленнями і прихованою будь-яким штучним способом інформацією або копії Квитка. Строк повернення грошових коштів становить 10 (десять) банківських днів з моменту фактичного оформлення заявки на повернення коштів.

  4. 10.4. Адміністрація не несе відповідальності за можливі зміни, які можуть статися в відношенні Події, ні за дії по недотримання своїх обов'язків артистами, учасниками або організаторами Подій, або третіми особами.

 10. 11. СПЕЦІАЛЬНІ ПРОПОЗИЦІЇ

  1. 11.1. Адміністрація зможе провести спеціальні акції та знижки від вартості своїх Послуг, за умови, що дана інформація буде належним чином опублікована на Сайті і буде регулюватися положеннями, встановленими раніше.

 11. 12. СПОВІЩЕННЯ — ПОВІДОМЛЕННЯ

  1. 12.1. Для найкращого і більш безпечного способу обслуговування, будь-який зв'язок між Адміністрацією і Користувачами, які виступають для окремого оповіщення або повідомлення Покупцем або Продавцем або просто Користувачем, який на даний момент не бере участі в угоді купівлі-продажу квитка, буде здійснюватися по електронній пошті, а також шляхом відображення автоматичних (спливаючих або серпанкових) повідомлень, сповіщень, нагадувань і т.і. в профілі Користувача на Сайті.

  2. 12.2. Незалежно від вищесказаного, у виняткових випадках і для встановлення швидкого зв'язку і повідомленя, які необхідно передати, з користувачем будуть зв'язуватися по телефону, з використанням наданих реєстраційних або контактних даних, якщо такі були так чи інакше надані Адміністрації.

  3. 12.3. У будь-якому випадку, опубліковані пропозиції Продавців і згоду з боку Покупців на умови таких пропозицій повинні бути завжди підтверджені з боку Адміністрації по електронній пошті на адресу, надану Користувачем, або за допомогою повідомлень, сповіщень, нагадувань і т.і. в профілі Користувача на Сайті.

  4. 12.4. Всі повідомлення і сповіщення з боку користувачів до Адміністрації вважаються дійсними в усіх відношеннях, коли направляються за електронною поштою на адресу: info@tickethunt.net. Всі повідомлення з боку Адміністрації, спрямовані Користувачеві, будуть вважатися успішно отриманими Користувачем, при використанні контактних даних, так чи інакше наданих Користувачем Адміністрації. Сповіщення і нагадування на адресу Користувача будуть вважатися успішно отриманими Користувачем в разі його авторизації на Сайті — з моменту такої авторизації.

 12. 13. КОРЕКТНЕ ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ ТА ПОСЛУГ

  1. 13.1. Користувач зобов'язується використовувати Сайт та його Послуги відповідно до чинного місцевого законодавства країни перебування Користувача, законодавства України, цими Правилами, а також дотримуватися моральних підвалин, звичаїв ділового обороту, добрих намірів і правопорядку.

  2. 13.2. Для цього Користувач не повинен використовувати Послуги з метою, що завдає шкоди правам та інтересам третіх осіб, іміджу та ділової репутації Сайту, Адміністрації, або яким-небудь чином шкодить, порушує або перешкоджає нормальному використанню Послуг, обладнанню або документам, файлам і всім видам інформації, що зберігаються на будь-якому комп'ютері, що належить Адміністрації або іншим Користувачам або будь-якому користувачу Інтернету (апаратне і програмне забезпечення). Також Користувачеві заборонено при використанні Сайту збирати, в тому числі автоматичним способом або із застосуванням програмного забезпечення, будь-які персональні дані, в тому числі інших користувачів (фішинг), а також займатися іншими видами Інтернет-шахрайства.

 13. 14. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ КОРЕКТНОГО ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО НАПОВНЕННЯ

  1. 14.1. Відповідно до вищесказаного, Користувач зобов'язується використовувати інформаційне наповнення, опубліковане для використання Користувачами Сайту, розуміючи, що даний зміст має обмежувальний характер, тексти, фотографії, графічні зображення, технології, програмне забезпечення, посилання та іншій аудіо і відео контент, а також графічний дизайн і коди джерел (далі "Наповнення"), відповідно до чинного законодавства, цих Правил та інших, а також моральних засад, добрих намірів, звичаїв ділового оборота й існуючого правопорядку, і, зокрема, зобов'язується утриматися від:

   1. 14.1.1. програвання, копіювання, поширення, надання або будь-яких інших форм публічного сповіщення, зміни Наповнення, за винятком випадків, коли на це є відповідний дозвіл власника відповідних прав;

   2. 14.1.2. видалення, зміни, компілювання або будь-якого іншого порушення "авторського права" та інших ідентифікаційних даних, що належать і захищені Адміністрацією або третіми особами.

 14. 15. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

  1. 15.1. Усі товарні знаки, фірмові найменування, логотипи або будь-яке Наповнення, що з'являються на Сайті, є власністю Адміністрації або належать третім особам, і використання або доступ до Сайту та/або Послуг, не дає право Користувачу на їх використання.

  2. 15.2. Таким чином, Наповнення є власністю Адміністрації або третіх осіб і не передається Користувачеві, відповідно до положень цих Правил, Користувачеві тим самим не дається права, крім того, яке дозволяє доступ до Наповнення для належного використання Сайту та Послуг, як передбачено цими Правилами.

 15. 16. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

  1. 16.1. Адміністрація, не гарантує цілодобового доступу до Сайту і Послуг, а також тривалість одного сеансу роботи/доступу до роботи Сайту. У випадках, коли про перерву в роботі або технічні збої відомо заздалегідь, Адміністрація заздалегідь попередить про таки перерви або збої Послуг.

  2. 16.2. Адміністрація також не гарантує доступу до Сайту і Послуг в разі, якщо на обладнанні Користувача відбуваються технічні збої, воно несумісне з технічними вимогами Сайту та/або не підключено до мережі Інтернет, а також в разі розриву з'єднання мережі між обладнанням Користувача і Сайтом.

  3. 16.3. Адміністрація не несе відповідальність за шкоду будь-якого роду, яка може виникнути у Користувача або третіх осіб унаслідок доступу до Сайту, його функціональних особливостей і технічних можливостей, або шахрайського використання Сайту і наслідків Інтернет-шахрайства будь-якого роду, а також з причини переходу з Сайту на інші веб-сторінки і Інтернет-ресурси.

  4. 16.4. Адміністрація не контролює і не гарантує відсутність вірусів та інших небажаних програм і елементів в наповненні і/або на Сайті, навіть якщо вони могли викликати збої в роботі обладнання, програмного та апаратного забезпечення Користувача або третіх осіб, електронних документів і файлів, що зберігаються в комп'ютерній системі Користувача або третіх осіб. Таким чином, Адміністрація не несе ніякої відповідальності за збиток будь-якого роду від наявності вірусу або інших небажаних програм і елементів в наповненні і/або на Сайті.

  5. 16.5. Адміністрація не гарантує вірність, точність, повноту та актуальність наповнення на Сайті. Адміністрація не несе відповідальності за збитки будь-якого роду, які можуть бути спровоковані недостатньою вірністю, точністю, повнотою і/або актуальністю наповнення, будь-яких контактних або персональних даних на Сайті.

  6. 16.6. Адміністрація не зобов'язана контролювати використання і порядок використання Користувачами Сайту, Послуг та наповнення. Зокрема, Адміністрація не гарантує використання Користувачами Сайту, Послуг та наповнення, згідно з цих Правил, належним чином і відповідно до законодавства.

  7. 16.7. Адміністрація не несе відповідальності за перевірку особистості користувачів, а також вірності, правдивості, повноти і/або актуальності даних, наданих Користувачами про самих себе для Адміністрації та іншим Користувачам.

  8. 16.8. Адміністрація не несе відповідальності за можливу шкоду, завдану внаслідок використання Послуг та Наповнення Користувачем, який міг би виникнути в зв'язку з відсутністю точності, дійсності, повноти і/або актуальності інформації, яку Учасники надають для Адміністрації та іншим Користувачам, зокрема, але не виключно, за можливі збитки будь-якого роду, який може бути викликаний спотворенням особистих даних Користувача в будь-який момент взаємин з використанням Сайту.

 16. 17. СКАСУВАННЯ І ЗУПИНЕННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ

  1. 17.1. Адміністрація зможе скасувати або призупинити в будь-який момент і без необхідності попереднього сповіщення надання своїх Послуг для тих Користувачів, які не виконують дані Правила.

 17. 18. ПЕРІОД ДІЇ І ЗАКІНЧЕННЯ

  1. 18.1. Надання Послуг, з самого початку не має терміну дії. Адміністрація, однак, має право припинити або призупинити надання Послуг Сайту в будь-який момент на свій розсуд. У випадках, коли це можливо, Адміністрація попереднього повідомить, як можна більш завчасно, про припинення або призупинення надання Послуг.

 18. 19. ЗАКОНОДАВСТВО І ЮРИСДИКЦІЯ

  1. 19.1. Функціонування Сайту і справжні Правила, їх використання регулюються чинним українським законодавством. У разі необхідності та при виникненні будь-яких спорів, сторони чітко домовляються про те, що головним органом для вирішення конфліктів буде суд міста Києва, Україна. Незважаючи на вищесказане, сторони зобов'язуються спробувати вирішити всі конфлікти мирним шляхом.

Concerts near you

АРТЕМ ПИВОВАРОВ

29.01.2025. The national Palace of arts "Ukraine" - Kiev, Ukraine

Artem Pivovarov

27.02.2025. Secret Place - Kiev, Ukraine